Qmusic voert bovengenoemde wedstrijd van maandag 21 november t/m maandag 12 december op Qmusic Limburg. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie

De wedstrijd 'You Make The Mix' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic Limburg.

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van de Kansspelautoriteit.

2. Wie kan er deelnemen

- De wedstrijd staat open voor iedereen die in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
- Er is geen minimumleeftijd voor deze actie. Maar daarbij toestemming van ouders nodig.

De wedstrijd staat niet open voor:
- personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Vrumona;
- hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
- elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

3. Verloop van het spel

Van maandag 21 november t/m maandag 12 december kunnen luisteraars meedoen aan de actie 'You Make The Mix'. Iedere week kunnen luisteraars hun eigen remix insturen via Qmusiclimburg.nl van de track van de week. Om welke track het gaat wordt bekend gemaakt bij Jules van Hest, maar staat tevens vermeld op Qmusiclimburg.nl. De winnaar van de actie zal een aantal keren worden uitgezonden in het programma van Jules, tussen 09:00-13:00.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. Aanmelden

Aanmelden kan via http://qmusiclimburg.nl/acties/you-make-the-mix.

5. Kosten voor deelname

Meedoen aan 'You Make The Mix' is geheel kosteloos.

6. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

- Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.
- De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.

7. Overige bepalingen

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

4) De prijs is niet overdraagbaar.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten, geld en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Deelnemers verklaren met het insturen van zijn/haar remix het in eigen beheer te hebben gemaak en kan dit desgewenst aantonen.

7) Deelnemers gaan met het insturen van zijn/haar remix akkoord met dat Qmusic deze remix, zonder enige vergoeding, mag uitzenden op Qmusic én mag uploaden op haar eigen YouTube-kanaal.

8) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 450 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01